Fallgropar med gamla badrum

Majoriteten av husen som säljs idag är av äldre karaktär. Vi ser många villor från 60- till 80-talet med badrum från samma tipsperiod. Många drar sig från att renovera badrummen eftersom kostnaden ligger vanligtvis mellan 150-250 000 kronor. Så, om du har bestämt dig för att köpa ett äldre hur och ska avvakta med badrumsrenoveringen kan vi åtminstone berätta om de vanligaste problemen och fallgroparna du kan stöta på.

Gamla rör

Se till att ha bra kontakt med en erfarenhet specialist inom VVS. Med gamla rör kan vad som helst hända. Innan du flyttar in och börja använda vatten och avlopp kan du be en firma komma ut och filma i rören för att se att de inte har gått sönder och är i gott skick. Gamla gjutjärnsrör har lång livslängd men till slut börjar de att rosta eller attackeras av rötter. Gamla golvbrunnar är också klassad som en riskkonstruktion och endast golvbrunna insatta på 1990-talet och framåt är godkända. Om huset har stått tomt i många år kan vi tipsa om att spola avloppssystemet innan du flyttar in. Stillastående avlopp kan lukta och ha intorkade massor i rören som leder snabbt till stopp när de börjar användas dagligen igen.

Tätskikt

I äldre hur är det svårt att veta hur tätskiktet är uppbyggt och om det fortfarande fungerar. Riskerna är mindre i stenhus där kraven på tätskikt är lite lägre men du kan fortfarande inte veta hur tätskiktet mår utan att öppna upp och då har du samtidigt förstört tätskiktet. En duktig besiktningsman kan göra en okulär besiktning och se om det finns några risker i badrummet. Tills dess att du bestämmer dig för att renovera rekommenderar vi att du använder ett badkar eller ännu hellre, en duschkabin som minskar mängden vatten som spills på väggar och golv. Bor du i ännu äldre hus kanske det inte finns något tätskikt alls och då är en duschkabin det enda som räddar rummet från fuktskador.