Sköt om dina möbler hemma

Möbler till ett helt hem är ofta en stor investering – särskilt gäller det om det är den första gången du flyttar. Då behövs det en hel del. Det är lätt att tro att när du väl har köpt en möbel så kommer den att finnas för all evighet men faktum är att möbler måste pysslas om och skötas oavsett vilket material de är gjorda av. Det gäller inte minst dyra designmöbler. Du hittar det du behöver online.

Rengör gamla möbler

Gamla möbler, till exempel sådant du har köpt på loppis eller hos en begagnad möbelhandlare, behöver oftast göras rena. Det ska ske med stor försiktighet så att du inte skadar den nygamla möbeln. Det gäller speciellt möbler som är målade med gammal färg och gamla motiv eftersom dessa är mycket ömtåliga.

Nya möbler

Vad gäller nya möbler omfattas dessa oftast av Möbelfakta, en organisation som försöker få fram standarder för nytillverkade möbler. Med ett sådant system blir det lättare att redan vid köpet förstå vad du behöver göra för att ta hand om sin möbel. Det kan handla om hur du behandlar trä eller skinnet i skinnsoffor. Skötselråd kan mycket väl följa med nya möbler vid köpet.