En väl fungerande dränering

Som husägare så är det många saker som man bör ha koll på för att inte råka ut för några otrevliga överraskningar. En väl fungerande dränering är något som är oerhört viktigt för det hus man bor i. Som oftast så gör det en bra dränering då huset byggs. Allt efter åren går så är detta något som regelbundet bör kollas upp så allt fungerar som det ska.

Kontrollera dräneringen

Genom att regelbundet kollar upp så att dräneringen fungerar som den ska så minimerar man riskerna med en dålig dränering. Det kan var att dräneringsrören har en skada på sig som gör att de inte fungerar som de ska och leda vatten ifrån huset. Genom besiktning av dessa rör så kan man undersöka hur det ser ut med en kamera. Först så spolas rören ren med högtryck utan att skada rören och sedan så inspekteras dräneringsrören för att se vad man kan åtgärda.

Fukt i källaren

Om det inte dräneras bort från huset så kan det finnas risk att få fukt i källaren. Eller översvämning om det vill sig illa. Att få en fuktskada på huset är något som man gärna undviker. Ibland så kan olyckan ställa till de och allt vad det bär med sig. Det gäller att hitta källan till varför det kommer in fukt. Det gäller att åtgärda det som orsakar fukten och ställa upp en luftavfuktare som torkar ur det rum som blivit skadat. Det är viktigt att mäta och kolla upp så det inte kommer in fukt igen där skadan skett.