Undersökningsplikten vid köp

Undersökningsplikt är en term ni kommer att möta flera gånger när ni bestämt er att köpa ett hem. Här kommer en förklaring till vad termer innebär och varför den är så viktig.

Undersökningsplikten är en term för att förklara köparens ansvar att undersöka objektet de planerar på att köpa till en sådan grad som är möjligt. Köparens plikt och skyldighet gäller också saker som köparen borde kunna anta men kanske inte kan se eller upptäcka så lätt. Exempelvis om du köper ett äldre hur borde du kunna förutse eller ana att det kommer finnas problem med bostaden, så även om en vattenskada i taket kanske inte kunde undersökas vid tillfället, kan försäkringsbolaget mena att detta är ett problem som kommer med gamla hus.

Vare sig om du köper ett hus eller en bostadsrätt är undersökningsplikten i princip densamma. Om köparen kan ta reda på en viss information, även om det verkar besvärligt, är det köparens skyldighet att ta reda på det. Lagen om undersökningsplikt och tolkningen av lagen kan ibland vara grumlig och svår, men det finns en del saker som många köpare antar eller har fått om bakfoten angående deras plikt.

En vanlig miss är att du litar för mycket på mäklaren. En mäklare kan ha fel eller ljuga, att du har frågat mäklaren om något räknas inte som att du har uppfyllt undersökningsplikten. Viktiga frågor om bostaden ska mäklaren vidarebefordra till säljaren som sedan ska svara på detta. Om mäklaren har sagt något som inte stämmer behöver de inte stå till svars eller bestraffas.

Nästa sak, som är till köparens fördel men ofta missas, är att du har rätt att reklamera fel. Dock kommer köpare på detta alltför sent, i en lägenhet har du bara två år på dig att reklamera fel medan i hus finns det reglar som sträcker sig upp till tio år.